Studnie betonowe

 

Studnie betonowe lub żelbetowe  firmy Prefabet wykonane są w nowoczesnej technologii  betonu samozagęszczonego SCC.
Poszczególne elementy łączone są na uszczelkę , a typowe średnice to DN 1000 do DN 3200

Cechy studni Prefabet

 • Klasa wytrzymałości betonu minimum C40/50
 • Wysoki stopień mrozoodporności F150
 • Wodoszczelność betonu W12
 • Dostępne także w podwyższonej wytrzymałości do klasy F900
 • Monolityczne (zamontowane w fabryce) przejścia szczelne dla rur PVC,GRP PEHD,czy Kamionka
 • Duży zakres wysokości wyrobów
 • Zgodne z normą PN-EN 1917 i Aprobatą Techniczną
 • Dowolna konfiguracja dostosowana do różnych kątów przyłączy

Elementy składowe studni

 • Kinety (Dennice) monolityczne z zamontowanymi gotowymi przejściami dla rur kanalizacyjnych.
Śednica Wysokość Średnica przejścia d max
Wew.DN Zew DZ Budowlana h Całkowita H
(mm)
1000 1300 Min 530 max 700 Min 680 max 920 Min 160 max 400
1200 1500 Min 530 max 770 Min 680 max 920 Min 300 max 600
1500 1800 Min 1000 max 2300 Min 1200 max 2500 Min 600 max 800

 

 • Kręgi z zamontowanymi stopniami włazowymi
Średnica Wysokość Grubość ścianki
Wew. DN Zew DZ Budowlana h Całkowita H
(mm)
1000 1240 250

500

750

1000

320

570

850

1070

120
1200 1470 250

500

750

100

320

570

850

1070

135
1500 1800 250

500

750

100

320

570

850

1070

150

 

 

 

 • Płyty redukcyjne
Średnica Wysokość
Wew. DN1 Wew DN2 BUDOWLANA H CAŁKOWITA H
1000

1200

1200

1500

2000

250 330

340

340

 

 • Zwężki (Konus)
Średnica Wysokość
DN1 DN2 DZ1 DZ2 h H
Zwężki 625 1000

1200

1500

865

885

925

1240

1470

1800

600 670

680

690

 

 

 • Płyty i pierścienie odciążające
Przeznaczenie dla studni ŚR Średnica Wysokość
Wew DN Zew DZ Budowlana H
(mm)
Płyty odciążające 1000

1200

1500

625 1600

1800

2450

150

150

200

Pierścienie odciążające 1000

1200

1500

1300

1500

1880

1600

1800

2450

200