Kolana elektrooporowe 90 stopni z zaciskami
PE 100 SDR 11 ( ISO S5)
10 bar gaz /16 bar woda

 
4 mm końcówki, wskaźniki poprawności zgrzewu

d (mm) d1 (mm) L (mm)
25 35 54
32 44 53
40 54 62
50 66 71
63 81 81
75 97 101
90 113 110
110 136 132
125 151 142
140 175 168
160 196 178
180 219 195
200 245 265
225 274 305
250 305 300