Zbiorniki retencyjne z tworzywa

 

Zbiorniki retencyjne służą do chwilowego przyjęcia  i magazynowania nadmiaru wód opadowych,które nie mogą w sposób naturalny zostać odprowadzone do cieków wodnych.

Wskutek coraz bardziej intensywnej zabudowy miast i osiedli zmniejszsza się ilość  terenów zielonych mogących służyć jako naturalna retencja wód deszczowych co powoduje konieczność zmagazynowania nadmiaru opadów.

Zbiorniki te służą także do stopniowego uwalniania zebranej wody,co zapobiega niekontrolowanemu chwilowemu naporowi dużej ilości opadów do sieci ogólnospławnych.

Budowa

Zbiorniki są budowane przeważnie z rur strukturalnych PE bądź PP o różnych średnicach ,od fi 400 do fi 2000 w zależności od oczekiwanej pojemności i rozmiarów zbiornika. Mniejsze zbiorniki są przeważnie jednokomorowe,w przypadku większych pojemności stosuje się konstrukcje wielokomorowe łaczone ze sobą .

Zamknięcie (dennica) zbiornika jest wykonane z płyt polietylenowych o dużej sztywności.

Dodatkowo instaluje się kominy rewizyjne czy filtry zanieczyszczeń celem inspekcji i bieżącego serwisowania zbiornika.

W zależności od warunków geotechnicznych i naporów wód gruntowych wymienione zbiorniki mogą być produkowane w różnych  klasach sztywności obwodowej od SN2 do SN12

Zalety

  • Niska waga w porównaniu do klasycznych konstrukcji
  • trwałość i niewrażliwość na korozję i substancje chemiczne
  • całkowita szczelność uzyskania poprzez obustronne zgrzewanie
  • łatwość montażu i skrócenie czasu wykonywania robót -większość zbiornika przyjeżdża gotowa na miejsce wbudowania-pozostaje tylko połączyć sekcje