Rury gazowe z polietylenu i RC

Rury gazowe wykonane z polietylenu służą do transportu płynnego paliwa gazowego w sieciach i przyłączach gazowych. Wykonane z PE 100 RC cechują się odpornością na uszkodenia powierzchniowe i naciski punktowe.
Rury PE 100 RC mogą być instalowane bez podsypki i obsypki piaskowej. Posiadają wymiary standardowych rur PE i mogą być łączone przy zastosowaniu standardowych urządzeń i procedur zgrzewania doczołowego i elektrooporowego.
Rury wavin TS przeznaczone są do powyższych zastosować i przeznaczone są do przewiertów sterowanych

Typowe średnice rur gazowych przedstawia poniższa tabela :

PE 100 RC XSC 50/PE100RC PE 100 RC PE 100 dwuwarstwowe 90/10
PE 100 RC dwuwarstwowe 85/15
Wavin TS Wavin Safe Tech RC
DN mm SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11 SDR 17 SDR 11
32 3,0 3,0
40 3,7 3,7
50 4,6 4,6
63 5,8 5,8
75 6,8 4,5 6,8
90 8,2 5,4 8,2 5,4 8,2
110 9,6 10,0 6,6 10,0 6,6 10,0
125 11,4 7,4 11,4 7,4 11,4
140 12,7 8,3 12,7 8,3 12,7
160 9,1 14,6 9,5 14,6 9,5 14,6
180 10,7 16,4 10,7 16,4 10,7 16,4
200 11,9 18,4 11,9 18,2 11,9 18,2
225 13,4 20,5 13,4 20,5 13,4 20,5
250 14,8 22,7 14,8 22,7 14,8 22,7
280 16,6 25,4 16,6 25,4 16,6 25,4
315 18,7 28,6 18,7 28,6 18,7 28,6
355 25,1 32,2 21,1 32,2 21,1 32,2
400 23,7 36,3 23,7 36,3 23,7 36,4
450 26,7 40,9 26,7 40,9 26,7 40,9