Taśmy ostrzegawcze – znacznikowe służą do znakowania trasy rurociągu wykonanego z PE

Zawierają wtopioną wkładkę metalową umożliwiające precyzyjną lokalizację przebiegi rurociągu

Kolor : żółty

Szerokość: 20 cm

Długość : 50mb , 100mb

Taśmy izolacyjna  polikenowa  służą do owijania metalowych odcinków instalacji  celem ochrony antykorozyjnej.

Kolor : czarny, żółty

Szerokość : 5 cm

Powierzchnia : 1,24 m²

Dodatkowo jako ochronę antykorozyjną stosuje się malowanie Primerem Anticor 1L