Zawory odcinające pełnią ważną funkcję w instalacjach gazowych,umożliwiają szybkie i bezpieczne odłączanie części instalacji gazowej od pozostałej części sieci gazowej

Parametry techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 4MPa

Maksymalna  temperatura pracy : 110 °C

Minimalna temperatura pracy : -30 °C

Średnice zaworów : Dn15 – Dn150