Pompy hydroforowe i zestawy hydroforowe (pompownie)

 

Pompy hydroforowe samozasysające służą do zaopatrzenia w wodę z własnych ujęć budynków mieszkalnych,gospodarstw rolniczych i instalacji przemysłowych. Z uwagi na prawa fizyki mogą zasysać wodę z głebokości nie większej niż 10 m

Pompy te znajdują zastosowanie w:

 • instalacjach wodociągowych,
 • gospodarstwach indywidualnych,
 • przemyśle

Automatyka i sterowanie:

Urządzenia zabezpieczające -sterujące służą do sterowania i kontroli pracy silnika w zależności od poziomu cieczy w zbiorniku.
Automatykę kontrolną  możemy podzielić w zależności od przeznaczenia jakim obiektem ma zarządzać:

 • Przepompownie przydomowe
 • Przepompownie
 • Tłocznie
 • Zestaw Hydroforowy
 • Pojedyncze układy pompowe
 • Układy pompowe I i II stopnia
 • Rozwiązania według wymagań klienta

Sterowanie zabezpiecza  przed możliwymi negatywnymi następstwami zdarzeń takich jak:

 • Suchobieg, przeciążenie silnika, zanik fazy, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie
 • Automatyczne uruchamianie zatrzymanej pompy po jej awaryjnym wyłączeniu w wyniku wykrycia jednej z powyższych sytuacji awaryjnych
 • Informowanie użytkownika o sumarycznym czasie pracy
 • Sterowanie pracą poprzez kompatybilność z osprzętem kontrolującym pracę pompy (sondami/czujnikami poziomu płynu, sterowaniem pływakowym, wyłącznikiem ciśnieniowym)