Zawory pierwszeństwa

Zawór pierwszeństwa spełnia rolę zarówno regulatora ciśnienia wody jak i zaworu priorytetu.

W szczególnie ważnych odcinkach sieci wodociągowej zapewniają one priorytet w zaopatrzeniu w wodę pitną regulując dopływ do pozostałych fragmentów rurociągu,które są zasilane dopiero po uzyskaniu odpowiedniej ilości wody. 

Dodatkowo regulują ciśnienie po stronie wylotowej zabezpieczając instalację przed wzrostem ciśnienia ponad zadany zakres.

opis wyrobu:

  • duży przepływ wody i mały ciężar 
  • liniowa charakterystyka przepływu
  • ciśnienie wejściowe i wyjściowe max 16 bar
  • zabezpieczony przed korozją wewnętrznie i zewnętrznie
  • Łatwość serwisowania i wymienny wewnętrzny układ regulacji
  • minimalne ciśnienie 0,7 bara,temperatura pracy max 80 stopni C
  • Przyłącza od DN50 do DN450