Rury PE (polietylenowe)

Rury i kształtki polietylenowe przeznaczone są do budowy sieci wodociągowych, kanalizacji ciśnieniowej, przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, jak również coraz częściej umożliwiają budowę instalacji technologicznych i przemysłowych.

Rury i kształtki składające się na powyższe systemy ,produkowane są w oparciu o następujące normy: 

  • dla zastosowań wodociągowych: PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). 
  • dla kanalizacji ciśnieniowej: PN-EN 13244 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 
  • dla sieci dystrybucyjnych gazu: PN-EN 1555 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE).

Ciśnienie nominalne rur i kształtek w zależności od ich wymiarów geometrycznych -rodzaj  SDR (standard dimension ratio) przedstawiono w poniższej tabeli.  Należy pamiętać, że dotyczy ono wody w temperaturze 20 stopni przy założeniu współczynniku bezpieczeństwa c=1,25

 

Rodzaj materiału Szereg wymiarowy SDR
SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7
PE 100 5,0 bar 6,3 bar 7,5 bar 8 bar 10 bar 12,5 bar 16 bar 20 bar
PE 80 6 bar 8 bar 9,5 bar 10 bar 12,5 bar 16 bar 20 bar 25 bar

Obecnie posługujemy się głównie rurami w typoszeregu SDR 17 i SDR 11 (10 bar i 6 bar)