Odgałęzienie siodłowe ELGEF plus PE 100 SDR 11 ( ISO S5) 10 bar gaz /16 bar woda

4 mm końcówki, wskaźniki poprawności zgrzewu

a.Odgałęzienie składa się z obejmy siodłowej z gniazdem 63 i z możliwością nawiercania w zakresie średnic 63-400

 

d1-d2(mm) L (mm)
63/63 165
75/63 165
90/63 165
110/63 165
125/63 165
140/63 165
160/63 165
200/63 165
225/63 165
250/63 165
280/63 165
315/63 165
400/63 165

b.Zawór kątowy z frezem
PE 100 SDR11 (ISO S5)
10 bar gaz /16 bar woda
Zawór z frezem do nawiercania pod ciśnieniem
Do obejm siodłowych ELGEF plus 63-400

d1 d2 L Z
63 63 100 160