Rury dwuścienne PP, PE

Rury dwuścienne PP, PE służą do bezciśnieniowych, podziemnych systemów kanalizacji ogólnospławnej sanitarnej i deszczowej, samonośne przepusty pod drogami i torami.
Rury mogą mieć zastosowane również w budownictwie wodno-melioracyjnym, rolnictwie, ochronie środowiska, do budowy rurociągów odprowadzających, systemów drenarskich oraz jako wszelkiego typu osłony w telekomunikacji i energetyce.

Zalety systemów strukturalnych  PP, PE

  • Odporność chemiczna na agresywne środowisko
  • Odporność abrazyjna (ścieranie)
  • Niewielka waga w porównaniu do rurociągów z rur kamionkowych betonowych,czy nawet z PVC
  • Elastyczność i współpraca z otaczającym je gruntem
  • Możliwość prostego  zestawiania z rur zbiorników retencyjnych dla wód opadowych (średnice rur do 1500mm)

Wymiary

Rury i kształtki produkowane są w średnicach nominalne DN/ID 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800,1000,1200,1500 mogą być produkowane z surowca  PP (polipropylen) lub z PE (polietylen)
Klasy sztywności obwodowej SN4, SN8.
Dla wszystkich rur produkowane są kształtki strukturalne takie jak łuki ,trójniki redukcje etc.