Króćce normatywne odpływowe GA

Króćce normatywne odpływowe GA łączą studnie kanalizacyjne, lub zbiorniki z rurociągami zbudowanymi z rur kamionkowych.