Studnie kanalizacyjne o średnicy 1000 mm

 

1. Studnia Tegra NG 1000

Studnia Tegra NG 1000 (nowej generacji) jest studzienką włazową o średnicy wewnętrznej 1 m, umożliwiającą dostęp i kontrolę sieci kanalizacyjnej
Niektóre cechy charakterystyczne:

 • głębokość posadowienia do 6 metrów
 • poziom wody gruntowe do 5 metrów
 • dopuszczalne obciążenie w klasie D400

Studnie Tegra 1000 NG składana jest z kilku podstawowych elementów :

 • podstawy studni (kineta) z wyprofilowanym w dnie przepływem
 • rury karbowana 1000 (trzon studni)
 • stożka redukcyjnego 1000/600
 • antypoślizgowej drabinki złazowej
 • pokrycia studni (właz)

Wybrane dane techniczne dotyczące powyższej studni :

 • możliwość regulacji wysokości co 0,1 m
 • kinety z nastawnymi kielichami do 7,5 stopnia w każdej płaszczyźnie, o kątach 0,30,60,90 stopni
 • szczelność połączeń kielichowych do 0,5 bara
 • antypoślizgowe dno i drabinka złazowa
 • łatwość montażu i transportu w stosunku do wyrobów betonowych.

2. Studnia monolityczna PE DN1000

Studnia monolityczna PE1000 jest ekonomicznym rozwiązaniem inspekcji i kontroli rurociągów kanalizacyjnych przy zachowaniu niezmienionych właściwości w porównaniu do Tegry 1000 NG

Cechy charakterystyczne:

 • głębokość posadowienia do 3,3 metra
 • poziom wody gruntowej 1,5 m
 • obciążenie ruchem do 40 ton
 • integralna drabinka złazowa

Studnia wykonana jest z jednego odlewu wzmocnionego ożebrowaniem i przez brak uszczelek i połączeń w obrębie samej studni jest całkowicie szczelna.
Średnica podłączanych rurociągów 150-200 dla rur gładkich oraz strukturalnych (dwuściennych) kinety przelotowe i zbiorcze pod kątem 45 stopni, bądź ślepe (bez odpływu) Możliwość regulacji wysokości przez skrócenie trzonu pozwala na dodatkowe podłączenia odpływów i dopływów przy pomocy wkładek  o
średnicach 63-200 mm. Chętnie adaptowana pod zbiorniki, czy też przydomowe przepompownie ścieków lub wód opadowych.

 

studzienka 1000_1                                studzienka 1000