Wpusty ściekowe D400 z kołnierzem 4/4

Wpusty ściekowe  BK67 400×600 klasa C250-D400.
Zastosowanie wg  PN EN 124:2000 jezdnie dróg,ciągi pieszo jezdne,pobocza ,parkingi dla wszystkich pojazdów.

Wpust ściekowy klasy D400 400X600 BK67 z kołnierzem 4/4 z zawiasem i zatrzaskiem
pełny kołnierz

  • Wysokość: 115 mm
  • Masa: ok. 46 kg
  • Kąt otwarcia: 115°
  • Powierzchnia odpływu: 1020 cm²