Włazy

 

Włazy i wpusty uliczne stanowią zwieńczenia podziemnych instalacji, rurociągów, zbiorników, przepompowni i innych obiektów infrastruktury podziemnej. Są one odlewane z żeliwa sferoidalnego, szarego jak i wykonywane z innych materiałów.

Produkowane są obecnie w kilku grupach wytrzymałościowych.

Klasa A15 o nacisku do 1,5 tony (50 kN) wykorzystywana w ciągach pieszo-rowerowych,terenach zielonych,ogrodach i obszarach nie przeznaczonych do ruchu pojazdów mechanicznych
Klasa B125 o nacisku do 12,5 ton obszar zastosowania to parkingi,drogi wewnętrzne o niewielkim obciążeniu
Klasa C250 o nacisku do 25 ton stosowana w drogach o średnim natężeniu ruchu,oraz w pozostałych w części przykrawężnikowej jezdni
Klasa D400 o nacisku do 40 ton jezdnie dróg o dużym natężeniu ruchu, autostrady, drogi krajowe
klasa E600-F900 używana przy ponadnormatywnych naciskach typu pasy startowe,terminale przeładunkowe,porty itp.