System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U produkcji Wavin to system rur i kształtek do uzbrojenia terenu, przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych i wody deszczowej.

Obszary zastosowań:

Sieci kanalizacji sanitarnej

Sieci kanalizacji deszczowej

Sieci kanalizacji ogólnospławnej

Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Kanalizacja podposadzkowa

Sieci kanalizacji przemysłowej

Rury produkowane są w 3 klasach w zależności od sztywności obwodowej

Sztywność obwodowa Klasa SDR

SN ≥ 8 kN/m2 S 34

SN ≥ 4 kN/m2 N 41

SN ≥ 2 kN/m2 L 51

Uzupełnieniem systemu rur są kształtki oferowane w średnicach 110-500